Wetenschappelijk Onderzoek

Houding Netwerk Nederland heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van de gesignaleerde problemen. Een van de voorlopige conclusies is dat onze kennis over het ontwikkelen van natuurlijke bewegingspatronen en een goede houdingtijdens de groeifase vanonze jeugd, praktisch geheelis verdwenen uit de (para-)medische curricula. Het verdween niet alleen uit de geneeskundige wetenschap, maar ook uit ons gezonde verstand.

Het is zeer opmerkelijk te moeten constateren dat er in de huidige wetenschappelijke literatuur en

bij (para-)medische opleidingen, feitelijk geen informatie wordt gegeven over het belang van een gezonde groei van het fysieke kinderlichaam, noch over een natuurlijke en gezonde houding als basisvoorwaarde voor genoemde gezonde groei .

Bij gymnastiek opleidingen voor de docenten bewegingsonderwijs op de lagere en middelbare scholen, waar tot de jaren zeventig nog voldoende kennis over een correcte houding en juiste lichaamsoefeningen aanwezig was, is er de afgelopen 20- 30 jaar,met name door bezuinigingen, nauwelijks meer aandacht besteed aan de oorspronkelijke houdings- en bewegingsleer.


Het doen van wetenschappelijk onderzoek is een must om achter de tsunami van de problematiek te komen en deze zichtbaar te maken voor iedereen.

  • Op lagere scholen
  • Op middelbare scholen
  • Op vervolgonderwijs
  • Op de werkvloer
  • Bij sporten


Neem contact op voor meer info

Bel ons op 026-4424323 of gebruik onderstaand formulier: