Zit jij onderuit? Stop! Zit rechtop.
Download gratis poster

Page content

Tabletnek en Gameboyrug

Tabletnek en Gameboyrug

De laatste jaren is er bij de jeugd en ouderen een zeer forse toename van zowel rug- en nekklachten, als ook blessures geconstateerd.

Deze blijken voor een groot deel gerelateerd te zijn aan ‘verkeerde’ houdingen tijdens het groeiproces en het massale gebruik van mobiele telefoons, tablets en laptops. Onze jeugd, maar ook wij hebben steeds meer een “zittende”leefstijl aangenomen, met alle gevolgen van dien.

  • Jarenlange verkeerde houdingen eisen z’n tol
  • Exponentiële toename zorgkosten met meer dan 1 miljard euro

Zijn deze nieuwe “hype”-aandoeningen serieus te nemen? Los van de naam, maar denkend aan waar ze voor staan, doet Houding Netwerk Nederland dit zeker!

Rug-en nekklachten plagen de westerse mens al decennia in stijgende mate. Was het zitten bij volwassenen al veel langer benoemd als mede veroorzaker;

voor het opgroeiende kind werd zelden over de juist bij hen nog ernstiger inwerkende effecten geschreven.  Maar sinds de introductie in de jaren negentig van spelcomputers, en later de smartphones,  in het leven van kinderen, is er geen houden meer aan.

We zien het, we weten het, maar nu ?

Zitten en niet of nauwelijks (en zeker niet goed) bewegen hebben een steeds duidelijkere  impact op het zich ontwikkelende lichaam en het zich vormende “brein” ,  en tegenwoordig  voor steeds meer mensen  zicht- en merkbaar, negatief uitpakt.  Houding Netwerk Nederland wil het probleem vanuit de orthopedisch ingerichte houdings-en bewegingskennis (laten) aanpakken.

Eerst is de houding aan de beurt.

De overheidscijfers over aandoeningen bij de jeugd liegen er niet om en toch is er geen aanvalsplan om breed voor preventie te gaan zorgen klaar.  Concrete voorstellen aan het Ministerie van Volksgezondheid ( VWS )  voor preventie en voorlichting op scholen worden niet opgepakt.

Houding Netwerk Nederland wil  de kennis over hoe veel en veel verkeerd zitten kan leiden tot vervorming ( denk aan het bonsaiboompje of de lei-linde) weer nieuw leven inblazen. Het niet goed ontwikkelen van een goede lichaamshouding betekent namelijk dat al ons bewegen niet meer vanuit natuurlijke verhoudingen en in natuurlijke patronen gebeurd. En dat betekent nogal wat…..

Vrijwel alle aandoeningen in en om het steun-en bewegingsapparaat, met de wervelkolom als bijzonder goed geslaagd design van een bewegend en veerkrachtig “chassis”, kunnen in aantal fors gaan verminderen. Dit alleen als de groeiperiode van onze kinderen weer thuis, op school en in de sport, weer begeleid wordt naar een gezonde natuurlijke opbouw (houding) en een duurzaam inzetbare functie.

Iedere ouder wil dit voor hun kinderen bereiken. Alle ouders bij elkaar vormen de maatschappij.

Terugkeer van brede awareness dat (ook deze) technologische innovaties een negatief gezondheidseffect hebben en hier de juiste preventie op in zetten, zal  de kreten “Tabletnek” en Gameboyrug” weer doen vergeten.

Comment Section

0 reacties op “Tabletnek en Gameboyrug

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: