Invulformulier Quicktest Houdingnet

Hier kunt u de antwoorden van de Quicktest snel en gemakkelijk aan ons doorgeven.

Onder de inzenders verloten we in april 2017 een aantal clinics voor leerkrachten over “Een goede houding & goed zitten op school”, waarbij de mogelijkheden voor preventie uitgebreid aan bod zullen komen.