Houding Netwerk Nederland heeft ten doel :


De Stichting heeft geen winstoogmerk en behartigt met haar werkzaamheden het algemeen belang.

RSIN: 856534778

Beleidsplan 2017-2021