Het kennisnetwerk van Houding Netwerk Nederland

De voorlichtings- en preventie programma’s naar de oorzaken en aanpak van de problemen van het steun- en bewegingsapparaat ( rug-, nek- en gewrichtsklachten en de hieraan gerelateerde algemene gezondheidsklachten) zullen worden ondersteund door een evenwichtig samengesteld team van wetenschappelijke docenten, (para-) medici en hoogleraren.

Houding Netwerk Nederland heeft de afgelopen jaren de nog aanwezige kennis op het gebied van houdings- en bewegingsleer verzameld en met een aantal deskundigen gezocht naar pragmatische oplossingen. Het enorme belang van het tot staan brengen van de huidige negatieve groei-ontwikkelingen bij de jeugd wordt door deze (emeritus) hoogleraren en (para-) medici onderstreept.

We hebben in de afgelopen jaren een groot kennis netwerk heeft opgebouwd, bestaande uit met name een groot aantal wetenschappers, (para-)medici en emeritus hoogleraren