Gameboyrug en tabletnek

“Het grootste gevaar van het te veel ingezakt zitten is het nauwelijks merkbare effect op het groeiende lichaam van het kind ”

Met een slechte houding en motorisch minder kunnen ( moe, pijn en blessures ) loopt uw kind gevaar, dat ernstiger fysieke klachten en problemen later niet meer eenvoudig te herstellen zijn.

Recent Fins onderzoek met MRI-scans, onder scholieren, onderbouwt dit uitermate sombere toekomstbeeld.Meer dan 40%(!) van de kinderen vertonen al afwijkingen aan de rug,die voorheen alleen bij 60-jarigen werden gezien!

“Het feit dat er gemiddeld 10,4 uur per dag zittend wordt doorgebracht met smartphones en tablets ( Leefstijl monitor 2015 ) zorgt er ook voor dat de jeugd te weinig beweegt.

Een recent proefschrift (UMCG) stelt vast dat wij de ‘sociale factoren van de ongezonde leefstijl van onze jeugd’ volstrekt onvoldoende serieus nemen en veel te weinig doen aan het oplossen van deze ongezonde 'gebogen' leefstijl.

Gevolgen

“De gameboyrug en tabletnek lijken "modeziekten", maar duiden op zeer ernstige hinder in een goede ontwikkeling; zonder maatregelen op korte termijn zal onze jeugd vroeger dan ooit chronische problemen gaan krijgen.”

Bewustwording en voorlichting

De schoolgaande jeugd moet zich bewust worden van de ernstige gevolgen voor hun gezondheid bij ongewijzigd gebruik van tablets en smartphones.

Bewerken van overheid en politiek kost (te) veel tijd. Houdingnet ontwikkelt programma's voor voorlichting en preventie; thuis en op school. Hiervoor is €600.000,- nodig.

Uw steun is nu nodig.

Houdingnet zoekt 12.000 donateurs van €50,-

"Spreek uw zorg uit" ; doneer op NL21 INGB 0007.3877.44