Zit jij onderuit? Stop! Zit rechtop.
Download gratis poster

HOUDINGNET

40% van de jeugd is onderweg naar blijvende schade aan de rug!!

Zit uw kind ook uren onderuit gezakt, 

zappend op tablet of smartphone?

VOORLICHTING

Aan ouders en opvoeders, kinderen, leerkrachten en scholen, (para-)medici en bedrijven.

ONDERZOEK

Houdingnet voert op dit moment de "Quicktest Houdinnet " uit als opmaat naar verder onderzoek.

OPLOSSINGEN

Wat zijn mogelijke oplossingen voor problemen die ontstaan bij het gebruik van de mobiele apparaten.

Kernboodschap: We zien nu overal steeds meer signalen en onderzoeken dat de lichamelijke ontwikkeling van de jeugd niet goed gaat; minder balans, motoriek, meer blessures. RIVM: Europees kampioen zitten, onderzoek 17 scholen Doetinchem.

De onbalans in het bewegingsapparaat door meer schermuren met extra zituren of gebogen lopen, betekent een verstrakking en verstijving van de wervelkolom.


Is dat echt zo ? Ja;  Een gevalideerde simpele test om die verstrakking en verstijving aan te tonen is de FFT. Als je met je vingers bij de grond kan dan ben je voldoende soepel en veerkrachtig. Niet iedereen haalt dat. Er is altijd verschil in aanleg en ontwikkeling . Maar meer dan negentig procent moet de norm toch wel halen.

Er is vorig jaar een pilot gedaan op een middelbare school onder bijna 250 leerlingen. Niet 90 % haalt het , maar slechts bijna 50 % %. En een groot Fins onderzoek laat zien dat onder de MRI 40 %  op 18 jaar al ruggen heeft die we vroeger pas zagen bij ca. 65-jarigen.


Maar is dat dan erg ? Er is toch altijd verschil ? Ja, maar als zo een groot deel en zo vroeg al dat laat zien dan is slechte balans en motoriek, en veel meer blessures bij het sporten het ongewenste resultaat. En dan moeten ze ook nog een heel leven mee  met een rug die er niet vanzelf beter op wordt.

Met wat wij nu zien kunnen we stellen dat we de komende 10 jaar nog veel meer problemen blijven zien.


Is er dan wat aan te doen ? Ja, heel veel . En niet door zitten of mobieltjes te verbieden

DONATEURS GEZOCHT

 “Het grootste gevaar van het te veel ingezakt zitten is het nauwelijks merkbare effect op het groeiende lichaam van het kind ”

Met een slechte houding en motorisch minder kunnen ( moe, pijn en blessures ) loopt uw kind gevaar, dat ernstiger fysieke klachten en problemen later niet meer eenvoudig te herstellen zijn. 

HELP ONS dit tegen te gaan!!

QUICKTEST HOUDINGNET

Op basis van eerdere Quicktests vermoedt Houdingnet zeer veel houdingsproblemen en dat meer dan 50% van de leerlingen in een klas NIET - met gestrekte knieën - met de vingers bij de grond kan komen. Dit wijst op verkorte spieren en een stijvere wervelkolom.


Wij willen de Quicktest in korte tijd bij zoveel mogelijk scholen uitvoeren; met als doel ons vermoeden te bevestigen en tevens om vast te stellen of grootschalig onderzoek naar de oorzaak ervan gerechtvaardigd is.


Ter informatie:

In 1954 konden van de 3.125 jongeren, 91% de grond wel aanraken en slechts 9% niet...


Breng de funeste gevolgen van verkeerd zitten bij smartphone- en tabletgebruik in beeld.

Doe mee met uw school of klas!


Win een clinic!